Festsalen i Tårnplass 3

Taarnplass
   
     
     
     
Oppdekning til 120 personer, scene med talerstol, trådløs mikrofon

Midt i Bergens sentrum ligger Tårnplass 3.  Bygget har 7 etg. Og stor underetasje under gateplan.

Det er 13 leiligheter i huset samt butikker og kontorer.  Videre har bygget en festsal med tilstøtende klubb og peisrom, samt restaurant og stort kjøkken. Festsalen kan dekke til ca 120 personer, i alt kan det dekkes til ca 170 - 200 personer.  Foreningen avholder sin 17. mai frokost i disse lokalene. Videre noen møter.   Utleie til andre gjøres av leier for restauranten, Foreningens kontor er i 3 etg.

Tanken om eget hus kom frem allerede i 1922. men det var først i 1935 at man fikk kjøpe tomten på Tårnplass.  Huset administreres av et eget husstyre med Trond Erik Sande som formann og Helge Hanøy som sekretær.