Om Foreningen

   
     
Foreningens formål er å samle kjøpmenn i Bergen og Omegn, fortrinnsvis innenfor dagligvarebransjen, til ivaretakelse av standens faglige og økonomiske formål. Foreningen har medlemmer fra samtlige kjeder
innen dagligvarehandelen.

Foreningen eier Tårnplass 3 og Hoffmannsgården, Formannsvei 44 i Bergen kommune.
Foreningens kontor på Tårnplass 3 er betjent mandag og torsdag fra kl 1100 til 1200. 

All henvendelse til foreningen kan skje til formannen eller til sekretæren.  

Org. Nr 971 351 985
Tårnplass 3, 5012 Bergen
Telefon: 55 36 90 20
Telefaks: 55 36 90 21
E-post: post@bergenskf.no