Bergens Kjøpmannsforening

   
     
     
     
Bergens kjøpmannsforening regner sin levetid fra 1895, men foreningen har en forløper. Den 19. mars 1885 ble en "handelsforening for detaljister" drøftet på et møte i Totalavholdsforeningens flotte nye lokaler i Hollendergaten i Bergen.

På det formelle stiftelsesmøte 7. april 1883 fikk Bergens Handelsforening for Detaljister 50 medlemmer.  Protokollen forteller om en jevn rekke møter frem til januar 1889., da foreningen ble oppløst, idet styret fant at "heromhandlende forening ingen levedyktig havde" 

Noen av medlemmene blåste liv i foreningen igjen i 1894 og fikk i stand helt nye lover. "Bergens Handelsforening ble en ren innkjøpsforening for medlemmene.  Det siste refererte møte var i november 1897."

  • En del interessenter vedtok å innkalle til stiftelsesmøte for forening for "Colonial-Detaljhandlerne i Bergen den 15. februar 1895.  på møte deltok 30 å tegne seg som medlemmer. I den anledning ble det valgt en komité på 5 medlemmer til utarbeidelse av lover.  Denne komiteen besto av 

August Faye, s: sandal, J.N. Steen, P. Johannessen,  Joh. Sognnæs.

Vi regner derfor 15. februar 1895 som foreningens stiftelsesdag.
På generalforsamlingen i 1918 ble det vedtatt å endre foreningens navn til Bergens Kjøpmannsforening

I 1925 ble dameforeningen "LABOREMUS" stiftet.  Dameforeningen eksisterer fremdeles, de har sine møter i vinterhaven på aldershjemmet hver måned.

I 1926 kom medlemsbladet "KJØPMANNEN" ut for første gang.  Dette bladet ble utgitt frem til 2001.
Foreningen var medlem av Norges Kolonial- OG Landhandlerforbund, senere Norges Dagligvareforbund. En rekke tillitsmenn fra foreningen var innvalgt i styret i forbundet, noen også formenn i flere år.  videre har foreningen vært vertskap for landsmøter, senest i 1995 ved foreningens 100 års jubileum.

I 1938 ble nybygget på Tårnplass 3 innviet.  Da fikk foreningen egne forening - og selskapslokaler. 
I 1962 kjøpte foreningen eiendommen Formannsvei 44 som var ment å være et aldershjem for foreningens medlemmer.  

Foreningen deler ut gullmerker til trofaste medlemmer som har gjort en betydelig innsats for foreningen.  Videre deles det ut æresmedlemskap.   I dag har vi 4 æresmedlemmer i foreningen, Ingolf Austgulen, Jostein Rolland, Trond-Erik Sande og Reidar Madsen.
For eldre medlemmer har foreningen en eget eldretreff hver annen tirsdag i foreningens peisestue på Tårnplass 3.