Styret

   
     
     
Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer og 2 vararepresentanter.
For perioden 2020 - 2021 er følgende tillitsmenn valgt:

Formann:

Atle Rasmussen

Strønen AS avd Matkroken

 

Viseformann:

Trond Hope


Styremedlemmer:

Guttorm Aase
Karianne Vestvik
Preben Andre Madsen
Runar Aursnes

Vararepresentanter:

Frode Andersen

Thor Vidar Nilsen
 

Arbeidsutvalg

Tårnplass 3
Daglig Leder
Guttorm Aase
Mob.: 901 18 801

Hoffmannsgården
Daglig Leder
Guttorm Aase
Mob.: 901 18 801

Sekretær/regnskapsfører:
Helge Hanøy
Mob.: 900 25 549