Styret

   
     
     
Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer og 2 vararepresentanter.
For perioden 2023 - 2024 er følgende tillitsmenn valgt:

Formann:

Trond Hope

 

Viseformann:

Karianne Vestvik


Styremedlemmer:

Guttorm Aase
Thor Vidar Nilsen
Preben Andre Madsen
Trygve Rolland

Vararepresentanter:

Frode Andersen

Runar Aursnes
 

Arbeidsutvalg

Tårnplass 3
Daglig Leder
Guttorm Aase
Mob.: 901 18 801

Hoffmannsgården
Daglig Leder
Guttorm Aase
Mob.: 901 18 801

Sekretær/regnskapsfører:
Helge Hanøy
Mob.: 900 25 549