Styret

   
     
     
Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer og 2 vararepresentanter.
For perioden 2018 - 2019 er følgende tillitsmenn valgt:

Formann:
Frode Andersen
Rema 1000

Viseformann:
Atle Rasmussen

Styremedlemmer:
Trond Hope
Christer Pedersen
Guttorm Aase
Trond-Erik Sande 

Vararepresentanter:
Karianne Vestvik

Runar Aurnes
 

Arbeidsutvalg

Tårnplass 3
Daglig Leder
Trond Erik Sande
Mob.: 909 26 346

Hoffmannsgården
Daglig Leder
Guttorm Aase
Mob.: 901 18 801

Sekretær/regnskapsfører:
Helge Hanøy
Mob.: 900 25 549