Styret

   
     
     
Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer og 2 vararepresentanter.
For perioden 2019 - 2020 er følgende tillitsmenn valgt:

Formann:

Atle Rasmussen

Strønen AS avd Matkroken

 

Viseformann:

Guttorm Aase


Styremedlemmer:

Trond Hope
Christer Pedersen
Karianne Vestvik
Trond-Erik Sande 

Vararepresentanter:

Runar Aurnes


 

Arbeidsutvalg

Tårnplass 3
Daglig Leder
Trond Erik Sande
Mob.: 909 26 346

Hoffmannsgården
Daglig Leder
Guttorm Aase
Mob.: 901 18 801

Sekretær/regnskapsfører:
Helge Hanøy
Mob.: 900 25 549